Sirküler: 289/15                                                                                                   24.12.2015

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu    : 2016 Yılı Gemi Acenteliği Eğitim Seminerleri Programı Hk.

 İlgi         :(a) 05.03.2012 tarih ve 28224 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gemi                                        Acenteleri Yönetmeliği.

              (b) Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 16.03.2013 tarih ve

      5299 sayılı oluru ile yayımlanan Gemi Acenteleri Eğitim Yönergesi

İlgi mevzuatlar gereğince, 2016 yılında Odamız tarafından 7-11 Mart 2016 ve 17-21 Ekim 2016 tarihlerinde “Gemi Acenteliği Eğitim Semineri’’ ile 14 Nisan 2016 ve 23 Kasım 2016 tarihlerinde ise ‘‘Gemi Acenteliği Yenileme Eğitim Semineri” düzenlenecektir.

Odamız tarafından Mersin’de düzenlenecek Eğitim Seminerleri bilgi notu Ek-1’de, tüm bölgelerde düzenlenecek olan Gemi Acenteliği Eğitim Semineri Takvimi ise Ek-2’de sunulmuştur.

Eğitimlerle ilgili detaylı bilgilere, T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı web sitesi (https://atlantis.denizcilik.gov.tr/ABS/acente_ANA.asp) ve Odamız web sitesi (http://www.mdto.org.tr) aracılığı ile ulaşılabileceği gibi, aşağıda irtibat bilgileri bulunan Odamız ilgililerinden de yardım alınabilecektir.

 

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

Odamız İletişim Bilgileri                                 :

  1. Halil DELİBAŞ

(MDTO Genel Sekreter Yrd.-Gemi Acent.Eğitim Komisyonu Üyesi)

Telefon        : 0324-3277000

E-Mail         : hdelibas@mdto.org

  1. Eda KARA

(MDTO Yazı İşleri ve Üye Sicil Memuru-Gemi Acent.Eğitim Koordinatörü)

      Telefon       :0324-3277000/ Dahili: 136

       E-Mail        : edakara@mdto.org

Ekleri  :

Ek.1 2016 Yılında Odamızca Mersin’de Düzenlenecek Eğitim Seminerleri Bilgi Notu

Ek.2 Türkiye Geneli 2016 Yılı Gemi Acenteliği Eğitim/Seminer Takvimi