Sirküler:  290/16                                                                                                       19.10.2016

 

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

 

Konu  : EUROCHAMBERS’in Mülteciler İçin Girişimi İle İlgili Anket Sorularının

  Cevaplanması.  

 

İlgi      : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 10.10.2016 tarih ve 18856 sayılı yazısı.

 

İlgi yazıda; TOBB’nin de üyesi olduğu ve Birlik Başkanı Sn. M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU’nun Başkan Yardımcısı olduğu Avrupa Odalar Birliği (EUROCHAMBERS) tarafından, Avrupa’ya gelen ve mülteci statüsü kazanan göçmenlerin, bulundukları ülkenin işgücü piyasasına entegre olmalarını sağlamak amacıyla, Avrupa Mültecilerin Entegrasyonu Eylem Planı (ERIAS-European Refugees Integration Action Scheme) adlı bir projenin yürütülmeye başlanmasının planlandığı belirtilen ilgi yazı ekte sunulmuştur.

 

Bu nedenle, yukarıda bahsedilen hususlara ilişkin görüş ve önerilerinizin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine iletilmek üzere, en geç 19 Ekim 2016 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Odamıza (Faks: 0324-3295230, e-mail: mersindto@mdto.org) gönderilmesini rica ederiz.

 

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter