Sirküler:  291/16                                                                                                       19.10.2016

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 12.10.2016 tarih ve 19096 sayılı, “TOBB-FGCCC (Körfez İşbirliği Konseyi Odaları Federasyonu/Türkiye KİK 2. Forumu”nu konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

Eki: İlgi Yazı