Sirküler:  292/16                                                                                                       19.10.2016

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 12.10.2016 tarih ve 9052 Sayılı Yazısı.

İlgi yazı ekinde alınan; Gelir İdaresi Başkanlığınca 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun yapılandırma hükümlerinden yararlanmaları konusunda mükellefleri bilgilendirmek amacı ile başlatılan tanıtım kampanyası ile ilgili Rehber ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

 

 

 

Eki:  Rehber  (40 Sayfa)