Sirküler:  294/16                                                                                                              20.10.2016

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

 Konu: T. Kalkınma Bankası Eğitim Takvimi Duyurusu. 

 İlgi:  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin, 10.10.2016 tarih ve 18853 Sayılı Yazısı.

2016-2017 yılı eğitim programı çerçevesinde Aralık 2016, Ocak ve Şubat 2017 aylarında düzenlenecek eğitim detaylarının http://www.kalkinma.com.tr adresinden temin edilebileceği bildirilen İlgi yazı eki; Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.’nin Yazısı ve Eğitim Takvimi ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

Eki: İlgi Yazı ve Eğitim Takvimi (2 Sayfa)