Sirküler:   295/15                                                                                                      29.12.2015

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2016/1), 28 Aralık 2015 tarih ve 29576 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Söz konusu Tebliğ ile, 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun, kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari nitelikteki cezalara ilişkin 20 nci maddesinde yer alan para cezalarının, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 457) uyarınca 2015 yılı için yeniden değerleme oranı %5,58 olarak tespit edilen oran gereği, 1/1/2016 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları belirtilmiştir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

 

 

 

Ekler:

Ek-1. İlgili Tebliğ  (2 Sayfa)