Sirküler: 296/13                                                                                                     19.06.2013

 

 

ACİL VE ÖNEMLİDİR

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi :    T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün, 17.06.2013 tarih ve 1061 sayılı yazısı.

İlgi yazıda, Türkiye’de denizcilik sektöründe faaliyet gösteren firmaların yerli ve yabancı kaynaklardan faydalanabileceği teşvik, hibe, kredi ve destek uygulamaları ile ilgili olarak bir çalışma yapıldığı, bahse konu çalışmanın sektöre faaliyet gösteren ve göstermek isteyen özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler olmak üzere tüm firmalarla paylaşılmasının yararlı olacağı değerlendirilerek, bu amaçla toplantılar yapılmasının düşünüldüğü bildirilmektedir.

Söz konusu ve aynı içerikli toplantıların ilkinin İMEAK Deniz Ticaret Odasında 28 Haziran 2013 tarihinde saat 14.00’da, ikincisinin ise Mersin Deniz Ticaret Odasında 02 Temmuz 2013 tarihinde saat 14.00’de yapılmasının planlandığı bildirilmiştir.

Bu bağlamda, “Denizcilik Sektörü Teşvikleri” hakkında 02 Temmuz 2013 Salı günü saat 14:00’da Odamızda yapılacak toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin 01 Temmuz 2013 tarihine kadar www.denizticareti.gov.tr adresinde sağ tarafta bulunan “Toplantı Duyuru ve Müracaat Formu”na tıklanarak ilgili formu doldurmak suretiyle kayıt yapmaları ve formun bir örneğinin yaziisleri@mdto.org  adresine gönderilmesini rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter