Sirküler:   296/15                                                                                                      29.12.2015

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

 

İlgi: TOBB’nin, 23.12.2015 tarih ve 23961 sayılı Yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda, Ekonomi Bakanlığınca hazırlanan “Ticarette Teknik Engeller İnternet Sitesi”nin yeniden yapılandırılarak, yeni ara yüzüyle www.teknikengel.gov.tr adresinden erişime açıldığı bildirilmektedir.

Ücretsiz olarak kullanıma açık olan söz konusu internet sitesi incelendiğinde de görüleceği üzere, sitede, kullanıcılar ilgilendikleri ülkelerin ticarete giriş engelleri uygulamaları hakkında bilgi alabilecek, ülkelerin mevzuat uygulanmaları hakkında ilave bilgi talep edilebilecek, ihracatçılar ülke pazarlarına girişte karşılaştıkları teknik engellere ilişkin bildirimde bulunabileceklerdir. Bunun yanında talep edilmesi halinde ülkelerin ticarette teknik engellerle ilgili bildirimleri üye kullanıcılara e-posta yolu ile gönderilecektir.

Ekonomi Bakanlığınca hazırlanan bilgi notu ekte sunulmuş olup,  siteye üye olunarak, olabilecek değerlendirme ve yorumların Ekonomi Bakanlığına bildirilmek üzere, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (Ece Algül, Telefon: 0312 218 22 33, Faks: 218 22 09, E-posta: ece.algul@tobb.org.tr) ve Odamıza (mersindto@mdto.org) iletilmesini rica ederiz.

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

 

Ek: Bilgi Notu (1 Sayfa)