Sirküler:  296/16                                                                                                       26.10.2016

 

ÖNEMLİDİR

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu   : Liman Giriş Kartı Belgelerinin Güncellenmesi Hk.

İlgi      : (a) T.C. Mersin Valiliği Liman Mülki İdare Amirliğinin 21.06.2016 tarih ve

        2016/6613 sayılı yazısı.

              (b) 29.06.2016 tarih ve 177/16 sayılı sirkülerimiz.

 

T.C. Mersin Valiliği Liman Mülki İdare Amirliği tarafından gönderilen ilgi (a) yazıda Liman Giriş Kartı talep edecek acenteler ile daha önce Liman Giriş Kartı almış olan acentelerden, aşağıda belirtilen belgelerden eksik olanların, 01.01.2017 tarihindeki Liman Giriş Kartı güncellemelerine kadar tamamlaması ve söz konusu tarihe kadar belgeleri tamamlanmayan acente çalışanlarının “Liman Giriş Kartlarının iptal edileceği” ilgi (b) sirkülerimiz ile duyurulmuştur.

 

Liman Giriş Kartı başvuruları ve güncellemeleri için ibraz edilen ve aşağıda belirtilen belgelerden, “Gemi Acentesi Personeli Tanıtım Kartı”  alabilmek için, 05.03.2012 tarih ve 28224 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gemi Acenteleri Yönetmeliği Madde 9 gereği, “başvuruda bulunan kişinin en az lise veya dengi okul düzeyinde bir okulu bitirmiş olması” gerekmektedir.

 

Bu nedenle, hali hazırda Liman Giriş Kartına sahip ve belgelerini güncelleyecek olan kart sahipleri veya Liman Giriş Kartı için müracaat edecek olan kişilerde en az lise mezunu olma şartı aranacağı anlaşılmaktadır.

 

Bilindiği üzere ilkokul ya da ortaokul mezunu olup da 31.10.2005 tarihinden önce bir gemi acentesinde çalışması nedeni ile Gemi Acentesi Personeli Tanıtım Kartı alanlar hariç, Liman Giriş Kartı sahibi olup Gemi Acentesi Personeli Tanıtım Kartı olmayan ilkokul veya ortaokul mezunu firma personellerinin Liman Giriş Kartları 01.01.2017 tarihinde iptal edileceğinden, limana girecek personel sıkıntısı yaşanmaması açısından tedbirli olunmasını ve yapılacak olan başvurular ile hali hazırda Liman Giriş Kartı olan ve 01.01.2017 tarihine kadar belgelerini güncelleyecek olan kart sahiplerinin yukarıda belirtilen hususları göz önüne alarak başvurularını yapmalarını önemle rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Liman Giriş Kartı Güncellemelerinde/Başvurularında İstenilen Belgeler:

  1. Mersin Ticaret Odası Faaliyet Belgesi
  2. Mersin Deniz Ticaret Odası Oda Kayıt Sureti
  3. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca verilen Gemi Acenteliği Yetki Belgesi
  4. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca verilen tüm limana girecek şahıslar için “Gemi Acentesi Personeli Tanıtım Kartı”