Sirküler:  297/14                                                                                                       12.09.2014

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Odamız İstatistik Servisince Mersin Limanı Haziran 2014 dönemine ait olarak hazırlanan;

 

  • Yük İstatistikleri detayları (369 Sayfa)
  • Yük İstatistikleri özeti (1 Sayfa)

CD ortamında düzenlenerek ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter Yrd.

 

Ek : 1.1 adet CD.(Mersin Limanı Haziran 2014ayı Yük ve Gemi İstatistik bilgileri yüklü)

  1. Mersin Limanı  Haziran 2014 ayı yük istatistiği genel dökümü dosyası. (369 Sf.)
  2. Mersin Limanı  Haziran 2014 ayı yük istatistiği özet dökümü dosyası. (1 Sf.)

 

İstatistik özet bilgilerine web sitemiz http://mdto.org.tr/istatistikler/ adresinden ulaşılabilmektedir.