Sirküler:  297/16                                                                                                       26.10.2016

 

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu  : 2017 Yılı Eğitim-Kurs Talepleri Hk.

 

İlgi      : Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün 21.10.2016 tarih ve 10667 sayılı

  yazısı.

 

Bir örneği ekte sunulan ilgi yazıda; 2017 yılında Odamız ile Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü işbirliğiyle açılması düşünülen kurslar hakkında bilgi istenilmektedir.

 

Odamızca hazırlanacak eğitim/kurs önerilerine referans olmak üzere, 2017 yılı eğitim önerilerinizin ek tabloya uygun olarak tanzim edilmesini ve 28 Ekim 2016 Cuma günü saat 17:00’a kadar Odamıza (Faks: 0324-3295230, E-Mail:mersindto@mdto.org) yazılı olarak gönderilmesini rica ederiz.

 

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki: İlgi Yazı Örneği (2 Syf)