Sirküler:  298/16                                                                                                       28.10.2016

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

 

Konu: 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan

Bazı Sürelerin Uzatılması Hakkında 2016/9385 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

 İlgi:     Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 26.10.2016 tarih ve 20206 sayılı yazısı.

 Bilindiği üzere, 03.08.2016 tarih ve 6736 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” 19.08.2016 tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin ilgi yazısında belirtilen 2016/9385 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 6736 sayılı Kanuna ilişkin süre uzatımı hakkındaki açıklamaları doğrultusunda;

  • Anılan Kanunun 11 inci maddesinin beşinci fıkrası ile, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine olan aidat borçları asıllarının ödenmemiş kısmı kanun kapsamına alınmış olup yapılandırmadan yararlanmak için son başvuru tarihi 31.10.2016 olarak belirlenmiştir.
  • 10.2016 tarih ve 29869 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2016/9385 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; 6736 sayılı Kanunda yer alan başvuru sürelerinin tamamı, Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 25.11.2016 tarihine (bu tarih dahil) kadar uzatılmıştır.
  • Söz konusu uzatım süresi oda ve borsaları da kapsamakta olup, üyelerimizin yapılandırma başvuruları 25.11.2016 tarihine (bu tarih dahil) kadar alınabilecektir.
  • Başvuru süresinin uzatılmasının ödeme vadelerine bir etkisi olmayıp ilk taksit ödemesinin veya peşin ödemenin yine Kasım ayı sonuna kadar yapılması

 Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Ekler: 

1- 2016/9385 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı.

2- TOBB’ nin ilgi yazısı.