Sirküler: 229/14                                                                                                       10.07.2014

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

“1972 Denizde Çatışmanın Önlenmesine İlişkin Uluslararası Kurallar Hakkında Sözleşme’nin Eki Kurallarda Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün A.464(12), A.626(15), A.678(16), A.736(18), A.910(22) Ve A.1004(25) Sayılı Kararları ile Yapılan Değişikliklerin Onaylanması Hakkında 16/6/2014 Tarih ve 2014/6501 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı”, 09.07.2014 tarih ve 29055 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

 

Ekler:

Ek-1 İlgili Bakanlar Kurulu Kararı (1 Saya)

Ek-2. Anlaşma Metni (52 Sayfa)