Sirküler: 299/14                                                                                                           12.09.2014

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

“Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 115)”, 12 Eylül 2014 tarih ve 29117 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan bu Tebliğ, Tebliğin 3 üncü maddesi kapsamı eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesine kara ve demir yolu ile gelmesi halinde serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Tebliğin “Özel ve zorunlu durumlar” başlıklı 4. maddesi aşağıdaki gibidir:

Madde 4 – (1) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkilidir.

Hükümleri Gümrük ve Ticaret Bakanınca yürütülen bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter Yrd.

 

Eki: İlgili Tebliğ (2 Syf.)