Sirküler:   299/15                                                                                                      30.12.2015

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin,  23.12.2015 tarih ve 23957 sayılı, “IPA’nın (AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı) Kırsal Kalkınma Bileşeni Çerçevesinde Proje Başvuru İlanı”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

 Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgi Yazı (2 Syf.)