Sirküler:  301/15                                                                                                          31.12.2015

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

“Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 76)”, 31.12.2015 tarihli ve 29579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile, 1/1/2016 tarihinden itibaren Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarımızın yapacağı işlemlerden alınacak harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru 1 ABD Doları = 2,93 TL olarak; bu işlemlere uygulanacak emsal sayılar ise 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı;

 

(2) sayılı tarifedeki miktarlar için                                                      3,290

(5) sayılı tarifedeki miktarlar için                                                      1,600

(6) sayılı tarifenin “I-Pasaport Harçları” başlıklı bölümünün (1)

numaralı fıkrasında yer alan pasaport harcı miktarları için               0,433

(6) sayılı tarifede yer alan diğer miktarlar için                                               0,450

(7) sayılı tarifenin II. Bölümündeki miktarlar için                              1,290

Diğer tarifelerdeki miktarlar için                                                       1,00

 

olarak belirlenmiştir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki: İlgili Tebliğ (1Syf.)