Sirküler: 302/14                                                                                                           15.09.2014

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu  : Gemi Acenteleri Tarafından Eksik ve Hatalı Verilen Beyanlar Hk.

İlgi      : T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Mersin Liman Başkanlığının 10.09.2014 tarih ve 12545 sayılı yazısı

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Mersin Liman Başkanlığının ilgi yazısında; acenteler tarafından, gemilerin geliş/çıkış işlemleri için, hem Liman Yönetimi Bilgi Sistemi üzerinden hem de belirli bir takım gemi evraklarının Liman Başkanlığına sunularak verilen beyanlarda büyük oranda eksik, yanlış bilgi ve belge tespit edildiği, beyanların zamanında yapılmadığı, gemi acentelerinin Liman Başkanlığı tarafından yapılan sözlü olarak defaaten uyarılmalarına karşın aynı hatalara devam edildiği ve bunun sonucunda, acentelerin hatalarından dolayı gemilerin giriş/çıkış işlemlerinin uzadığı ve gemilerin yanaşmalarında ve kalkışlarında gecikmelerin yaşandığı, aksaklıkların devamı halinde başvuru sahibi acente firmaları hakkında idari işlem uygulamasına gidileceği bildirilmektedir.

Bu nedenle, üyemiz acentelerin yukarıda bahsedilen konularda daha dikkatli ve özenli olmaları hususunda gereğini rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Sirküler 302 ek