Sirküler:  302/16                                                                                                       02.11.2016

 

 

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü ‘nce 27.10.2016 tarih ve 80572740-010.05 sayılı, “6736 Sayılı Kanun” konulu Genelge yayımlanmıştır.

Söz konusu Genelge ile; 25.08.2016 tarih ve 29812 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren 6736 sayılı Bazı Amme Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ’ in uygulanmasına ilişkin gümrük idarelerinde yaşanan bir takım tereddütlere açıklık getirilmiştir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter Yrd.

 

Eki: İlgili Genelge (6 Syf.)