Sirküler: 303/13                                                                                                     27.06.2013

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

“Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit İşlemleri) (Seri No: 5)”, 25.06.2013 tarih ve 28688 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğin 1. maddesi ile; 24.07.2012 tarihli ve 28363 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)’nin,

“Madde 10 – (Değişik RG: 20.12.2012 – 28503 m.8) (1) Bu Tebliğ kapsamında izin verilen taşımalar yalnızca izinde belirtilen araç ve sürücülerle aşağıda belirtilen güzergâhlar kullanılarak yapılır ve taşıma esnasında araçlar ancak konaklama, denetleme ve kontrol noktalarında durabilir:

a) Ham petrol, benzin, motorin, gazyağı ve jet yakıtının transitinde;

1) İskenderun Gümrük Müdürlüğünden hareketle, Dörtyol-Bahçe-Gaziantep-Şanlıurfa-Kızıltepe-Cizre-Nusaybin güzergâhı takip edilerek Habur Gümrük Müdürlüğü,”

şeklindeki 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “İskenderun” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Yumurtalık Serbest Bölge” ibaresi eklenmiştir.

Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgili Tebliğ (1 Sayfa)