Sirküler:  303/16                                                                                                       02.11.2016

 

 

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

 

Konu  : Mersin Limanı Belediye Hudutları İçinde Sefer Yapan Motorların 31.10.2016-

  01.05.2016 Tarihleri Arasındaki Kış Tarifesi Hk.

 

İlgi      : T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Mersin Liman Başkanlığının

  27.10.2016 tarih ve 3857 sayılı yazısı.

 Bir örneği ekte sunulan ilgi yazı ile, Mersin Limanı Belediye Hudutları içerisinde 31.10.2016 ile 01.05.2017 tarihleri arasında geçerli olacak 2016-2017 kış ayları yük ve yolcu tarife listesi gönderilmiştir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter Yrd.

 

Eki: İlgi Yazı (2 Syf.)