Sirküler: 305/13                                                                                                     27.06.2013

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 “Motorin Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği (Akaryakıt Seri No: 15)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Akaryakıt Seri No: 26)”, 25.06.2013 tarih ve 28688 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Yönetmeliğin 1. Maddesi ile; 7/8/2009 tarihli ve 27312 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Motorin Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği (Akaryakıt Seri No:15)’nin aşağıda belirtilen 2 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve üçüncü fıkra ikinci fıkra olarak teselsül ettirilmiştir.

“(2) (Ek RG: 27.09.2011 – 28067 m.1) Piyasaya akaryakıt olarak arz edilen motorin türlerinin, yerli tarım ürünlerinden üretilmiş yağ asidi metil esteri (YAME) içeriğinin:

01.01.2014 tarihi itibariyle en az %1 (V/V),

01.01.2015 tarihi itibariyle en az %2 (V/V),

01.01.2016 tarihi itibariyle en az %3 (V/V),

olması zorunludur.”

Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgili Tebliğ (1 Sayfa)