Sirküler: 306/13                                                                                                     28.06.2013

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu: Milletlerarası Sözleşme’ye (SOLAS-78 Protokolü) Katılım Kararı

“1974 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesine (SOLAS-78) İlişkin 1978 Protokolü”ne katılmamız hakkındaki 2013/4872 sayılı Bakanlar Kulu Kararı, 27.06.2013 tarih ve 28690 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Karar ile, 17/1/2013 tarihli ve 6402 sayılı Kanunla katılmamız uygun bulunan ekli “1974 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesine İlişkin 1978 Protokolü”ne katılmamız; Dışişleri Bakanlığının 12/4/2013 tarihli ve 57579 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/5/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Eki: Sözleşme ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararı (1 sayfa)

NOT:  SÖZLEŞMENİN TÜRKÇE VE YABANCI DİL METİNLERİNE SİRKÜLER EKİ BAKANLAR KURULU KARARI ALTINDAKİ LİNKTEN ULAŞILABİLMEKTEDİR.