Sirküler: 307/13                                                                                                     28.06.2013

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 Konu: Milletlerarası Sözleşme’ye (STCW-78 Değişiklikler) Katılım Kararı

“1978 Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirilme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme’ye (STCW-78) İlişkin Değişikliklerin Kabulü Hakkında Karar”a katılmamız hakkındaki 2013/4871 sayılı Bakanlar Kulu Kararı, 27.06.2013 tarih ve 28690 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Karar ile, 17/1/2013 tarihli ve 6404 sayılı Kanunla katılmamız uygun bulunan ekli “1978 Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirilme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme’ye İlişkin Değişikliklerin Kabulü Hakkında Karar”a katılmamız; Dışişleri Bakanlığının 6/5/2013 tarihli ve 105824 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/5/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

Eki : İlgi Bakanlar Kurulu Kararı (1 Sayfa)

NOT:  SÖZLEŞMENİN TÜRKÇE VE YABANCI DİL METİNLERİNE SİRKÜLER EKİ BAKANLAR KURULU KARARI ALTINDAKİ LİNKTEN ULAŞILABİLMEKTEDİR.