Sirküler: 309/14                                                                                                  23.09.2014

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 18.09.2014 tarih ve 17764 sayılı, “Sırbistan Ulaştırma Projeleri”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki : İlgi Yazı (1 Syf)