Sirküler: 312/14                                                                                                  24.09.2014

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu  : Deniz Yolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ve Tarife Talimat Tebliği Hk.

 İlgi      : (a) 21.07.2014 tarih ve 240/14 sayılı sirkülerimiz.

              (b) 12.08.2014 tarih ve 255/14 sayılı sirkülerimiz.

              (c) T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Mersin Liman Başkanlığının 16.09.2014 tarih                              ve 12609 sayılı yazısı.

19 Temmuz 2014 tarih ve 29065 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Deniz Araçları Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği” ilgi (a) ve (b) sirkülerlerimiz ile duyurulmuştur.

T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Mersin Liman Başkanlığının ilgi (c) yazısında, söz konusu Tebliğ gereği yapılması gereken sigorta için 15 Ekim 2014 tarihine kadar süre tanındığı bildirilmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki : İlgi Yazı (5 Syf)