Sirküler: 313/16                                                                                                           09.11.2016

 

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu  : İranlı Şirket Hakkında Uyarı.

 İlgi      : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 04.11.2016 tarih ve 20910 sayılı yazısı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan ilgi yazıda; Mohammed Reza Abolfathi isimli bir şahsın kendisini İran Silahlı Kuvvetler Destek Bakanlığı’na bağlı Araz Sazeh A.Ş.’nin Genel Müdürü olarak tanıttığı, İran Silahlı Kuvvetler Destek Bakanlığının mührünü kullandığı ve yasa dışı biçimde para tahsil ettiği belirtilerek, söz konusu kişinin adı geçen Bakanlıkla herhangi bir bağının bulunmadığı, bu şahısla ilgili olarak 2015 yılı Kasım ayında başlatılan adli soruşturma sonucunda büyük tutarda kefalet ödeyerek serbest kaldığı, göz altı süresinin bitmesinin ardından Tahran Mollasadra Caddesinde yeni bir ofis açtığı ve sahte projelerle yerli ve yabancı firmalardan para tahsil ettiği, Bakanlığın tüm gerçek ve tüzel kişileri bahse konu şirketin faaliyetleri konusunda uyardığı bildirilmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter