Sirküler: 315/14                                                                                                  24.09.2014

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 19.09.2014 tarih ve 17915 sayılı, “6552 Sayılı Kanun ile 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununda Yapılan Değişikliklere İlişkin Duyuru Metni”ni konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki : İlgi Yazı (3 Syf)