Sirküler: 317/13                                                                                                     02.07.2013

 

SAYIN ÜYEMİZ,

“Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(Sıra No: 427)”, 29.06.2013 tarih ve 28692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğ ile,  15.06.2013 tarihli ve 28678 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılma mecburiyeti ve onaylanmasına dair usul ve esasları belirleyen 426 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin, Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanma Mecburiyetinin Başlama Tarihleri başlıklı 4 numaralı bölümünün (a) ve (b) bentleri ile Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Kayıt Süreleri başlıklı 6 numaralı bölümünün ikinci paragrafında yer alan 01.07.2013 tarihleri 01.10.2013 olarak değiştirilmiştir.

Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgili Tebliğ (1 Sayfa)