Sirküler: 317 /14                                                                                                 25.09.2014

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

“Bağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliği”, 25 Eylül 2014 tarih ve 29130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Yönetmeliğin amacı; bağlama kütüğüne ilişkin usul ve esaslar ile uygulanacak mali hükümler, idari yaptırımlar, yapılacak iş ve işlemlerin nasıl ve kimler tarafından yürütüleceğine ilişkin hususları belirlemektir.

Bu Yönetmelik;

  1. a) 18 gros tonilatodan küçük ticari gemi, deniz ve iç su araçlarını,
  2. b) Özel kullanıma mahsus gemi, deniz ve iç su araçlarını,
  3. c) Bunların mâlik ve işletenlerini kapsar.

Milli Gemi Sicili ve Türk Uluslararası Gemi Siciline tescilli ticari gemi, deniz ve iç su araçları ile silahlı kuvvetlere ait gemi, deniz ve iç su araçları hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Bu yönetmelik ile, 14/9/2009 tarihli ve 27349 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu Yönetmelik hükümlerini, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgili Yönetmelik (13 Syf.)