Sirküler:  317/16                                                                                                       14.11.2016

 

 

 

 SAYIN ÜYEMİZ,

“Serbest Bölgelere veya Gümrük Antrepolarına Giriş İçin veya Gemi Kumanyacılığı İçin Gönderilen Ürünlerin Veteriner Kontrollerine İlişkin Kurallar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/31)”, 12 Kasım 2016 tarih ve 29886 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

Bu Tebliğin amacı; 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin, serbest bölgelere veya gümrük antrepolarına ürünlerin girişi ve çıkışına ilişkin 14 üncü ve gemi kumanyacılığına ilişkin 15 inci maddesinin uygulanması için ayrıntılı kuralları belirlemektir.

Bu Tebliğ, serbest bölgelere veya gümrük antrepolarına giriş için veya gemi kumanyacılığı için gönderilen ulusal gereklilikleri karşılamayan ürünlerin sevkiyatlarına eşlik etmesi gereken belgeleri, sevkiyatların nakliyesine ilişkin kuralları, antrepolara ilişkin kuralları ve veteriner kontrollerine ilişkin kuralları kapsar.

Hükümleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanınca yürütülen bu Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgili Tebliğ (4 Syf.)