Sirküler: 322/14                                                                                                       02.10.2014

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

İlgi :    Mersin Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğü’nün, 30/09/2014 tarih ve 11469 sayılı yazısı.

Kamuda çalışan memur, işçi ve diğer personelin 03 Ekim 2014 Cuma günü Yarım gün idari izinli sayılmaları hakkındaki ilgi yazı ekte sunulmuştur.

Bu doğrultuda, Odamız 03 Ekim 2014 Cuma günü kapalı olacağından hizmet veremeyecektir.

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter Yrd.

 

Eki : Mersin Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğü’nün Yazısı (1 Sayfa)