Sirküler:  326/16                                                                                                       28.11.2016

 

 

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nın,  25.11.2016 tarih ve 6815 sayılı, “29 Kasım 2016 Tarihinde Gerçekleşecek Sosyal İnovasyon Çalıştayı”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

Eki: İlgi Yazı (1 Syf)