Sirküler: 329/14                                                                                                      09.10.2014

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

“Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 90)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 116)”, 03.10.2014 tarih ve 29138 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Tebliğ ile, 6/3/2012 tarihli ve 28225 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 90)’nin “Mobilya İhtisas Gümrüğü Uygulaması” başlıklı 3 üncü maddesinin birinci ve onuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, onuncu fıkradan sonra gelmek üzere onbirinci fıkra eklenmiştir.

“(1) AB menşeli olmayan 94.01, 94.02 ile 94.03 (9403.10 ve 9403.30 tarife alt pozisyonlarında yer alan eşya ile 9403.60.30.00.00 GTİP’inde yer alan eşya hariç) tarife pozisyonlarında ve 9404.10, 9404.21 ve 9404.29 tarife alt pozisyonlarında yer alan eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılır.

 

Sıra No Yetkili Gümrük Müdürlüğü
1 Ankara Gümrük Müdürlüğü
2 Antalya Gümrük Müdürlüğü
3 Gaziantep Gümrük Müdürlüğü
4 Gaziantep Havalimanı Gümrük Müdürlüğü
5 Giresun Gümrük Müdürlüğü
6 İnegöl Gümrük Müdürlüğü
7 Kayseri Gümrük Müdürlüğü
8 Trabzon Gümrük Müdürlüğü

 

“(10) AB menşeli olmayan 8302.10.00.00.00, 8302.42.00.00.00, 8302.50.00.00.00 GTİP’lerinde yer alan ve mobilya sanayiinde kullanılacak olan eşyadan yalnızca mobilya ve mutfak dolap menteşeleri, mobilya kulpları, çekmece rayları, çekmece sistemleri ve mobilyalar için diğer adi metallerden donanım, tertibat ve benzeri eşyanın (koltuk amortisörleri ile teleskopik bilyeli raylar hariç) serbest dolaşıma giriş işlemleri Kayseri Gümrük Müdürlüğünden yapılır.”

“(11) AB menşeli olmayan 9403.10 ve 9403.30 tarife alt pozisyonlarında yer alan eşya ile 9403.60.30.00.00 GTİP’inde yer alan eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri Aksaray Gümrük Müdürlüğü, Konya Gümrük Müdürlüğü ve Giresun Gümrük Müdürlüğü’nden yapılır.”

Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgili Tebliğ (1 Sayfa)