Sirküler: 330/14                                                                                                      09.10.2014

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Su Ürünleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 03.10.2014 tarih ve 29138 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Yönetmelik ile,  10/3/1995 tarihli ve 22223 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Ürünleri Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin (B) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir. “ç) Bakanlıkça belirlenen balıkçı gemilerinin faaliyetlerinin izlenebilmesi ve kayıtlarının tutulabilmesi amacıyla Bakanlıkça istenen gemi izleme ve kayıt cihazlarının bulundurulması ve işler vaziyette tutulması zorunludur. Buna ilişkin usul ve esaslar tebliğ ile belirlenir.

Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgili Yönetmelik (1 Sayfa)