Sirküler:  330/16                                                                                                       01.12.2016

 

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu  : Üye Memnuniyet Anketi Formunun Doldurulması Hk.          

 

Malumları olduğu üzere, TOBB Oda Akreditasyon Sistemi ve 9001:2008  Kalite Yönetimi Sistemi gereği, üyelerimizin Odamızdan beklentileri, sorun ve önerilerinin değerlendirilebilmesini teminen her sene Üye Memnuniyet Anketinin doldurularak Odamıza gönderilmesi gerekmektedir.

 

2017 yılı için oluşturulacak iş planlarımıza, üyelerimiz tarafından iletilecek beklenti, sorun ve önerilerin alınması maksadıyla,  http://mdto.org.tr/uye-memnuniyet-anketi-formu/ adresinde bulunan Üye Memnuniyet Anketi Formunun 09 Aralık 2016 Cuma günü mesai bitimine kadar tanzimi sağlanmalıdır.

 

Form on-line olarak doldurulacağından, ayrıca e-mail/faks/posta ile Odamıza gönderilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederiz.

 

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter