Sirküler:  331/16                                                                                                       02.12.2016

 

 

 

SÜRELİDİR

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi:     T.C. Mersin Valiliği Liman Mülki İdare Amirliği’nin, 30/11/2016 tarih ve 2017/8174

sayılı yazısı.

İlgi yazı ekinde alınan, 2017 yılı Mersin Limanı şahıs ve araç daimi giriş kartı yenilenmesine ilişkin esaslar ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Ek: Yenilemeye İlişkin Esaslar (3 Sayfa)