Sirküler: 333/14                                                                                                      13.10.2014

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

“Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 17)”, 12 Ekim 2014 tarih ve 29143 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Tebliğin amacı, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin yeknesak olarak uygulanmasını sağlamak amacıyla, Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesince alınan sınıflandırma kararlarının duyurulmasıdır.

Bu Tebliğ eki Sınıflandırma Kararlarına uymayan Bağlayıcı Tarife Bilgileri, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerliliğini kaybeder.

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgili Tebliğ  (42 Sayfa)

 

Tebliğin ekleri,

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141012.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141012.htm

adresinden temin edilebilir.