Sirküler: 334/13                                                                                                     17.07.2013

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

“Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik”, 13 Temmuz 2013 tarih ve 28706 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Söz konusu Yönetmeliğin amacı, 20.06.2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre belirlenen tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışanların mesleki eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Bu Yönetmelik, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre belirlenen tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan ve Yönetmeliğin ekinde yer alan ek-1’de belirtilen işleri ve bu işlerde çalışanları kapsar.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

 

Eki: İlgili Yönetmelik (5 Syf)