Sirküler: 335/14                                                                                                      13.10.2014

 

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 30.09.2014 tarih ve 18596 sayılı, “İnşaat İskeleleri Üretim, Kurulum ve Kullanımı Güvenlik Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı” nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki:İlgi Yazı (2 Syf)