SAYIN ÜYEMİZ,

 

İlgi:     a) 31.05.2013 tarih ve 261/13 sayılı sirkülerimiz

b) 31.05.2013 tarih ve 260/13 sayılı sirkülerimiz

 

Malumunuz olduğu üzere, ilgi (a) sirkülerimiz ile duyurulan kanun uyarınca değişiklik yapılan 4458 sayılı Gümrük Kanunu 235. maddesi 5. fıkrasında yer alan gümrük işlemlerindeki beyan farklılıklarından kaynaklanan transit rejime tabi eşyaya yönelik cezai uygulamalar transit nakliye alanında faaliyet gösteren üyelerimiz için önemli sıkıntılar yaratmış; ilgi (b) sirkülerimiz ile duyurulan yönetmelik uyarınca Gümrük Yönetmeliği’nin 278/1 ve 328/2 maddelerinde yapılan değişiklikler de sıkıntıların çözümünde yeterli olmamıştır.

 

Odamız tarafından, transit taşımacılıkta uygulamada yaşanan sıkıntıların önüne geçilmesi adına, konu ile ilgili olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü nezdinde girişimlerde bulunulmuş; Gümrük Yönetmeliği’nin “Belirgin bir şekilde farklı cinste eşya” başlıklı 278 inci maddesi ile 328 inci maddesine yönelik değişiklik taslağı hazırlanmış ve hazırlanan taslak doğrultusunda Gümrük Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması talep edilmiştir.

 

Talebimiz, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından incelenerek, transit taşımacılıkta beyanda farklılıktan kaynaklanan sıkıntıların çözümüne yönelik olarak 16.07.2013 tarihli, 74428289-10.06.01 Sayılı, “Gümrük Kanunu 235/5 ve 236/5’in uygulanması” konulu ekte sunulan genelge yayımlanmıştır.

 

Bilgilerinize rica ederiz.

 

 

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki: İlgi Genelge ( 2 Syf)