Sirküler:  340/16                                                                                                       15.12.2016

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Konu   : Nefes Kredisi Kampanyası Hk.     

İlgi      : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 07.12.2016 tarih ve 23441 sayılı yazısı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan ilgi yazı ile; ülke ekonomisinde önemli yer tutan Küçük ve Orta Ölçekli İşlemelerin (KOBİ) içinde bulunduğu finansman sorunlarının giderilmesine katkıda bulunmak amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği liderdiğinde, Oda ve Borsaların kaynak ayırarak katılımı ile kapsamlı bir proje gerçekleştirilmesinin hedeflendiği ve Oda/Borsa üyelerine, belirlenecek banka/bankalar tarafından %9.90 faiz oranından 1 yıl vadeli kredi kullandırılacağı bildirilmektedir.

 

“Nefes Kredisi” olarak adlandırılan bu kredi imkanından, Odamız üyesi tüm firmalar, Ziraat Bankasının Mersin Merkez’deki tüm şubelerine ve Denizbank Mersin Şubesine başvurarak azami 150.000,00 TL (YüzellibinTürkLirası) olarak faydalanabileceklerdir.

 

Kredi başvurusunda üyelerimizce tercih edilecek ilgili banka şubelerine ibraz edilecek belgeler ve başvuru usulü aşağıda belirtilmiş olup, başvurunun incelenmesinden sonra kredi kabulü bankanın inisiyatifinde olacaktır. Kredi kullanımı kapsamında bankalara ödenecek masraflar, kredi kullanan üyemiz tarafından karşılanacaktır.

 

Bilgilerinize önemle rica ederiz.

 

 

Halil DELİBAŞ

Genel Sekreter Yrd.

 

Denizbank Mersin Şubesi Kredi Başvurusu İçin Gerekli Evraklar:

  1. Nefes Kredisine Özel, Odamızdan Temin Edilecek Oda Faaliyet Belgesi
  2. 3 Yıllık Mali Veriler
  3. Vergi Levhası
  4. Şirket ise Kuruluş Gazetesi
  5. İmza Sirküleri
  6. Kimlik Fotokopisi
  7. Vergi ve SGK Borcu Bulunmadığına Dair Belge

 

Ziraat Bankası Şubeleri Kredi Başvurusu İçin Gerekli Evraklar:

Üyelerimizce en yakın Ziraat Bankası Şubesine Odamızdan alacakları “Nefes Kredisine Özel Oda Faaliyet Belgesi” ile başvurularak, ilgili şubenin kendilerinden isteyeceği belgeleri hazırlayacak ve müracaatı tüm Mersin (Merkez) Ziraat Bankası Şubelerine yapabileceklerdir.