Sirküler: 34/14                                                                                                             28.01.2014

 

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu: İşyeri Tehlike Sınıfları Komisyon Toplantısı.

İlgi : TOBB’nin, 22.01.2014 tarih ve 1531 sayılı yazısı.

Bir örneği ekte sunulan ilgi yazıda; arasında üyelerimizin iştigal konularını da içeren, yeni NACE Rev.2 Ekonomik Faaliyet Sınıflaması kodu gereği belirlenen işyeri tehlike sınıfları önerileri yer almaktadır.

Ek’teki tehlike sınıflamasına yeni eklenen kod listesinin incelenerek olası itirazların belirlenmesi ile, itiraz halinde ilgili komisyonda itirazı savunacak temsilcinizin iletişim bilgilerinin Odamıza ve ilgi yazıda belirtilen adrese (mspm@tobb.org.tr) gönderilmesini önemle rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter 

 

Eki: İlgi Yazı (2 Sayfa)