Sirküler: 342/14                                                                                                           16.10.2014

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

“Vadeli İthalatta Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintilerinin Takip ve Tahsili Hakkında 2014/6852 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı”, 16 Ekim 2014 tarih ve 29147 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

Söz konusu kararın “Vadeli ithalatta fon kesintilerinin takip ve tahsili” hakkındaki 1. maddesi gereği,

(1) Vadeli ithalatta fon kesintilerinin takip ve tahsili münhasıran gümrük idarelerince yapılır. Fon kesintisi, gümrük beyannamesinin tescil edildiği tarihteki gösterge niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınarak hesaplanır.

(2) İthal edilen eşya ile ilgili olarak hiç ödenmeyen veya eksik ödenen fon kesintileri ile ithal eşyasından yanlışlıkla veya fazla alındığı anlaşılan fon kesintileri hakkında 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunundaki esaslara göre işlem yapılır. Fon kesintilerine tabi ithal eşyasının yapılan muayene ve denetleme veya tesliminden sonra kontrolü sonucunda, tespit edilen fon kesintisi farklılıklarına ilişkin 4458 sayılı Gümrük Kanunundaki esaslara göre para cezası uygulanır.

Hükümleri Gümrük ve Ticaret Bakanı ile Maliye Bakanınca müştereken yürütülen bu karar, yayımı tarihini takip eden yedinci gün yürürlüğe girer.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgili Bakanlar Kurulu Kararı (1 Syf.)