Sirküler: 346/14                                                                                                           17.10.2014

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 15.10.2014 tarih ve 19357 sayılı, “Sigortalılık Başlangıç ve Sonlandırılmasına İlişkin Bildirimin SGK İl Müdürlüklerine Yapılması”nı konu alan yazısı ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter  

 

Eki : İlgi Yazı (3 Syf)