Sirküler: 347/14                                                                                                           17.10.2014

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

“Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1)”, 16 Ekim 2014 tarih ve 29147 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun ilgili maddelerinin verdiği yetki çerçevesinde 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde, bu Tebliğin yayımını izleyen aybaşından itibaren geçerli olmak üzere Tebliğ’de belirtilen düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuştur.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgili Tebliğ (5 Syf.)