Sirküler: 348/14                                                                                                           17.10.2014

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından, 01.10.2014 tarih ve 2014/21 sayılı “Gümrük Kanunu’nun 235/5 Maddesinin Uygulanmasında Karşılaşılan Farklılıklar” konulu Genelge yayınlanmıştır.

Söz konusu Genelge ile,  Gümrük Kanunu’nun 235 inci maddesinin 5 inci fıkrasının uygulamasında;

a) Transit beyannamesinde beyan edilen eşya dışında tespit edilen “beyan harici” eşyaya uygulanacak ceza,

  1. b) 5607 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılması durumunda Kanunun 235/5 maddesi uyarınca da işlem yapılıp yapılmayacağı,
  2. c) Farklılığın tespit edildiği durumlarda gö önüne alınacak ticaret politikası önlemleri ve gümrük vergilerinin kapsamının belirlenmesi,

hususlarında gümrük idareleri arasında farklı uygulamaların önüne geçilmesi amacına yönelik açıklamalar yapılmıştır.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki: İlgili Genelge (3 Syf.)