Sirküler: 349/14                                                                                                           17.10.2014

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

“Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında 1/10/2014 Tarih ve 2014/6862 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı”, 17 Ekim 2014 tarih ve 29148 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır.

Söz konusu kararın ekinde yer alan listedeki anlaşmalar arasında yer alan,

“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Pasaport Hamilleri için Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma” 19 Mart 2014 tarihinde,

“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında  Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma” 10 Eylül 2014 tarihinde,

“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Benin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Pasaport Hamilleri İçin Karşılıklı Vize Muafiyetine İlişkin Anlaşma”  7 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki: İlgili Bakanlar Kurulu Kararı (4 Syf)