Sirküler:  350/16                                                                                                       28.12.2016

 

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu  : 2016/9641 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (2017 Yılı Maktu Vergi ve Harç

  Tutarları Hk.

 Bir örneği ekte sunulan, 24.12.2016 tarih ve 29928 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/9641 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının, 2017 yılında uygulanacak maktu damga vergisi ve harç tutarları, bina ve arazi vergisi matrahları ve asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranları tütün fonu tutarının belirlenmesi amacıyla hazırlandığı belirtilmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki : 2016/9641 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (2 Sayfa)