Sirküler:  351/16                                                                                                           28.12.2016

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 

Konu  : 2017 Yılı Arabuluculuk Ücret Tarifesi Hk.

2017 Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi Tebliği, 27.12.2016 tarih ve 29931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Tebliğ metni ekte sunulmuş olup, “Arabuluculuk ücretinin takdirinde arabuluculuk faaliyetinin sona erdiği tarihte yürürlükte olan tarife esas alınır” denilmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

Eki : 2017 Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi Tebliği (4 Sayfa)