Sirküler:  352/16                                                                                                           28.12.2016

 

 

 

 

 

SAYIN ÜYEMİZ,

 Konu  : 2017 Yılında Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezaları Tebliği

 “2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin  Tebliğ (2017/1)”, 27 Aralık 2016 tarih ve 29931 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bir örneği ekte sunulan Tebliğ’de, bir önceki Tebliğin (2016/1) yürürlükten kaldırılarak yeni Tebliğin 1.1.2017 tarihinden itibaren uygulanacağı belirtilmektedir.

Bilgilerinize rica ederiz.

 

Korer ÖZBENLİ

Genel Sekreter

 

 

Eki : 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2017/1) (3 Sayfa)